Reunions de Coordinació

>Propera convocatòria PDF

Reunions del curs 2016-2017:
 • Dissabte, 17 de setembre de 2016 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 29 d'octubre de 2016 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabre, 26 de novembre de 2016 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 10 de desembre de 2016 - 10:00 (Sarrià)
 • Dimecres, 11 de gener de 2017 - 19:00 (Sarrià)

Reunions del curs 2015-2016:
 • Dissabte, 19 de setembre de 2015 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 17 de octubre de 2015 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 14 de novembre de 2015 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 15 de desembre de 2015 - 19:00 (St Paulí)
 • Dissabte, 16 de gener de 2016 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 20 de febrer de 2016 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 30 d'abril de 2016 - 12:00 (St Adrià)
 • Dissabte, 11 de juny de 2016 de 2016 - 10:00 (St Pau)

Reunions del curs 2014-2015:
 • Dissabte, 11 d'octubre de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 8 de novembre de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabre, 13 de desembre de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 8 de gener de 2015 - 19:00 (Sta Madrona)
 • Dissabte, 7 de febrer de 2015 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 14 de març de 2015 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 18 d'abril de 2015 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 23 de maig de 2015 - 10:00 (St Pau)
 • Dissabte, 20 de juny de 2015 - 10:00 (St Pau)

Reunions del curs 2013-2014:
 • Dissabte, 21 de setembre de 2013 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 16 de novembre de 2013 - 17:00 (St Pau)
 • Dimarts, 14 de gener de 2014 - 19:00 (Crist Rei)
 • Dissabte, 18 de gener de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 22 de febrer de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 5 d'abril de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 10 de maig de 2014 - 17:00 (St Pau)
 • Dissabte, 7 de juny de 2014 - 17:00 (St Pau) SUSPESA

Reunions del curs 2012-2013:

Reunions del curs 2011-2012:
 • Dimecres, 28 de setembre de 2011 - 19:30 (CEP) 
 • Dimecres, 9 de novembre de 2011 - 19:30 (CEP) 
 • Dimecres, 30 de novembre de 2011 - 20:00 (Càritas) 
 • Dimecres, 11 de gener de 2012 - 20:00 (Sta Coloma G.)
 • Dimecres, 15 de febrer de 2012 - 20:00 (Càritas)
 • Dimecres, 21 de març de 2012 - 19:30 (Càritas) 
 • Dimecres, 18 d'abril de 2012 - 19:30 (Càritas)
 • Dimecres, 16 de maig de 2012 - 19:30 (Càritas) 
 • Dilluns, 25 de juny de 2012 - 19:30 (Càritas)