Secretariat Diocesà pels Marginats

Trobada "Testimonis entre els pobres"
Trobada de Voluntaris que treballen pel Quart Món
Revista Aixeca't
Reunions 2012-2013
  • Dissabte, 24/11/2012 - 10:00 (CEP) 
  • Dissabte, 19/01/2013 - 10:00 (CEP) 
  • Dissabte, 04/05/2013 - 10:00 ( ? )